kleurenblokjes logo
tekst logo
logo  Reclamebureau Lot to Design

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle klanten van Lot to Design en iedereen die de website van Lot to Design bezoekt. Lot to Design respecteert de privacy van haar klanten en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). 

Verwerking van Persoonsgegevens

Wanneer je diensten afneemt van Lot to Design of wanneer je op andere wijze contact hebt met Lot to Design, worden je persoonsgegevens vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, of maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. Additioneel kan Lot to Design je gegevens gebruiken om je als relatie te informeren over een dienst, tip of product. Je gegevens worden in principe bewaard zolang de samenwerking stand houdt. Indien je jouw gegevens wilt wijzigen of verwijderen uit ons systeem, kan dat ten alle tijden middels de links die daarvoor in de e-mail zijn opgenomen. Gegevens verzameld middels een eventueel online (contact)formulier zullen niet langer dan een jaar bewaard worden.

Beveiliging 

Lot to Design draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen. Dit gebeurt o.a. door beveiligde SSL verbindingen en username+password beveiligde accounts.

Derden

Lot to Design stelt jouw gegevens alleen ter beschikking aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van de diensten die je afneemt van Lot to Design. Zo heeft bijvoorbeeld een leverancier of producent jouw adresgegevens nodig om een besteld product bij jou af te leveren. Ook in het geval van een wettelijke vordering zal Lot to Design je gegevens delen. 

Cookies

Lot to Design behoudt zich het recht voor gebruik te maken van cookies op de website. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc die door de bezochte site geplaatst worden op je computer, om de werking van de site te verbeteren of te analyseren. Je kunt de mogelijk aanwezige cookies uitschakelen in je browser, maar houd er dan wel rekening mee dat de website mogelijk niet optimaal werkt.